19 بهمن 1401 - یارا مبدل

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای چیست؟ مبدل حرارتی صفحه‌ای (Plate heat exchanger) نوعی مبدل حرارتی است که با استفاده از تعداد زیادی صفحات فلزی نازک، موجب تبادل حرارت بالا بین دو سیال گرم و سرد می‌شود. این مبدل‌ها از مزایای ...