11 بهمن 1401 - یارا مبدل

مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی پوسته و لوله

معرفی مبدل حرارتی پوسته و لوله مبدل های حرارتی پوسته و لوله یکی از پرکاربردترین انواع مبدل های حرارتی در صنایع مختلف هستند. این مبدل ها از یک مجموعه لوله ها و یک پوسته تشکیل شده اند. مبدل حرارتی ...