26 اردیبهشت 1403 - یارا مبدل

کوره برزینگ

کوره برزینگ

تاریخچه کوره برزینگ (Brazing Furnace)  کوره برزینگ، که به عنوان کوره جوشکاری نرم (Soft Soldering Furnace) نیز شناخته می‌شود، ابزاری حیاتی در صنعت فلزات است. این فرآیند که از دیرباز مورد استفاده قرار می‌گرفته، به اتصال دو یا چند ...